2016/03/07

IRUÑEA/ PAMPLONA: ADI!!! MARTXOAK 15 EMANALDI EGOITZA ETA ORDU ALDAKETA / OJO!!! EL 15 DE MARZO CAMBIO DE SEDE Y HORA

 
Martxoak 15, asteartea, 19:00 CIVIVOX CONDESTABLE (Kale Nagusia 2, Iruña)
15 de marzo, martes, 19:00 CIVIVOX CONDESTABLE (Calle Mayor 2, Pamplona)
 
"Piztu Aldaketa!!!" Trantsizio energetikoak" 
"¡Enciende el cambio! Transiciones Energeticas"

(Ander Salsamendi -Irudikate/Ekologistak Martxan) 39:42

   Egungo energia ereduda ekologikoki jasangaitza eta sozialki bidegabea da (klima aldaketa, erauzketen kalteak, energia pobrezia, korporazioen boterea, mundu-mailako desorekak, etab.). Baina badira munduan zehar honen aurka borrokatzen eta aternatibak martxan jartzen ari diren pertsonak eta taldeak. Dokumental hontetan, EuskalHerritik abiatuta, Ipar eta Hegoaldeko zenbait esperientzietara hurbilduko gara, haien bizitza proiektuak, erresistentziak eta proposamen politiko eta kooperatiboak ulertzeko asmoz. Bidai honek beharrezkoa zaigun energia eraldaketaren gakora doazen ikasketak eta erronkak erakusten dizkigu.

     El modelo energético actual es ambiamente insostenible y socialmente injusto (cambio, impactos del extravismo, pobreza energética, poder corporativo, inequidad global, etc.). Pero hay colectividades y personas en todo el mundo luchando y poniendo en marcha alternativas. En este documental nos aproximamos, desde Euskal Herria, a algunas de estas experiencias del Norte y del Sur para enterder sus proyectos de vida, sus propuestas políticas y cooperativas, sus resistencias y sus alternativas. Este viaje nos muestra aprendizajes y retos clave para seguir avanzando en la necesaria transformación energética.

 
 
Martxoak 16, asteazkena, 19:30 EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑEA (San Agustin kalea 24 behea)
16 de marzo, miércoles, 19:30 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PAMPLONA (C/ San Agutín 24, bajo)
 
CRUDO PARAISO
(Blanca Ordoñez de Tena, Colectivo la Semilla) 60:04

     2012an, berriz abiatu zen Repsol petrolio-konpainiari hidrokarburoak Kanariar Irteletatik gertuko uretan bilatzea baimentzen dion prozesua. Biztanleriak eta Kananarietako Gobernuak "EZ" esan zieten prospekzioei. Halaere, arazo horren funtsa energien eztabaida da. Hainbesteko energia behar duen munduan, ezin iraunezko kontsumo-ereduari eusteko, zera galdetzen diogu gure buruari: zenbat denbora gehiago hidrokarburoetan oinarritutako eredu suntsitzaile horri, ezinbestean desagertuko denari, eustearren milioiak eta milioiak xahutzeari uzteko?
    En 2012 se reactiva el proceso que autoriza a la petrolera Repsol a buscar hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Canarias. La ciudadanía y el Gobierno de Canarias dijeron "NO" a las prospecciones. Pero en el centro de este problema se sitúa el debate de las energías. En un mundo necesitado de tantísima energía para sostener un modelo de consumo insostenible, nos preguntamos cua´nto más tardarán los gobiernos en dar una Vuelta y descentralizado en lugar de seguir gastando millones y millones en sostener un modelo destructor, basado en los hidrocarburos y abocado a la desaparición.


Martxoak 17, osteguna, 19:30 EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑEA (San Agustin kalea 24, behea)
17 de Marzo 17, jueves, 19:30 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PAMPLONA (C/ San Agustín 24, bajo)

"COWSPIRACY"
(Kip Andersen, Keegan Kuhn) 60:25
www.cowspiracy.com/ cowspiracydatos,worpress.com

    Egungo industriarik suntsitzaileena planetan, abeltzaintza industriala, garraioaren sektore osoak baino berotegi-efektuko gas gehiago eragiten baititu. Azienda hazteak bertotegi-efektuko gas gehiago eragiten ditu auto, kamioi, tren, ontzi eta hegazkin guztiek batera baino. Horiek %13 eragiten dute; abeltzaintzak aldiz, %51. Horren arrazoia da behiek metano-kopuru oso handia sortzen dutela beren digestio prozesuan. Metanoa 25 eta 100 aldiz suntsitzaileagoa da karbono dioxido bideratua baino.

     La industria más destructora en el planeta hoy en día, es la ganadería industrial, porque produce más gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte junto. Criar ganado produce más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, barcos y aviones juntos. Suponen 13% comparado con el 51% del gananado. Esto se debe a que las vacas producen una gran cantidad de metano en su proceso de digestión. El metano es de 25 a 100 veces más destructivo que el dióxido de carbono vehicular.

GONBIDATUAK ZAUDETE!!!  / ¡¡¡ESTAÍS INVITADXS!!!
MARTXAN JARRI! / ACCIONATÉ!

X. EKOZINEMALDIA 2016

 
INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN:
 
 
 
 
 
 2016/02/17

Desarrollo Rural hacia la SOBERANIA ALIMENTARIA - Landa Garapena ELIKADURA BURUJABETZARANTZ

 


Sábado, 27 de febrero. / Ostailak 27, Larunbata
Sede de la Mankomunidad de Aguas de Montejurra y Teder /
Jurramendiko Mankomunitatea eta Teder egoitza
c/ de Bell-Viste, 2   /    Bell-Viste kalea 2
Estella-Lizarra
 

PROGRAMA / EGITARAUA

09:00-09:20  Presentación de las Jornadas/ Jardunaldien Aurkezpena
                        Koldo Leoz, Alkalde de Estella/ Lizarrako Alkatea.
                        Ester Montero, Ekolgistak Martxan Lizarra-Ekologistas en Acción Estella

09:20-10:45 Mesa redonda: “¿Cómo avanzar hacia la soberania alimentaria aquí y ahora?”
                       Mahai-ingurua: “Nola egin aurrera elikadura-burjabetzarantz hemen eta orain?”
                       EHNE, Arrea Elkarte Agroekologikoa, EHKOlektiboa, Gerente de INITA/ INTIAko  gerentea,
                        Consejera de Desarrollo Rural/ Landa Garapenerako Kontseilaria.

10:45-12:00 Charla-Debate: “Las agriculturas en la sociedad posindustrial, algunas ideas para reflexionar en Navarra”
                       Hitzaldi-eztabaida: “Nekazaritza gizarte posindustrialean, hainbat ideia Nafarroan hausnartzeko”
                       Jaime Izquierdo. Experto en Desarrollo Rural y escritor / Landa Garapenean aditua eta idazlea.

12:00-12:30 Descanso. Aperitivo Uztaldi.
                       Atsedena. Hamaiketakoa Uztaldiren eskutik.

12:30-13:15 Charla-Debate: “Polítias públicas agroecológicas: hacia sistemas alimentarios
                                                     JUSTOS, TERRITORIALIZADOS y SOSTENIBLES”
                       Hitzaldi-eztabaida: “Politika publiko agroekologikoak: BIDEZKO elikadura sistemen bila,
                       LURRALDEKOAK eta IRAUNKORRAK”                      
                       Daniel Lopez. Investigador y miembro de E. en A./ Ikertzailea eta EM-ko kidea.

13:15-14:00 Charla-Debate: “Como promover la soberania alimentaria desde las administraciones locales”
                       Hitzaldi-eztabaida: “Nola bultzatu elikadura burjabetza tokian-tokiko administrazioetatik. Urduñako kasua.”
                       Marijo Imaz. Responsable de Ekoizpen Urduña zerbitzuaren arduraduna.
                       (Servicio para el Desarrollo Agroecológico de Orduña y su Comarca/ Urduñako
                       eta Eskualdeko Garapen Agroecologikorako Zerbitzua).

14:00 Conclusiones y Clausura / Erabakiak eta amaiera

 
Objetivo/ Heburua:
Abrir una reflexión colectiva desde lo local, sobre cómo enfrentar la crisis del mundo rural y cómo caminar hacia el mantenimiento de territorios rurales VIVOS, SOSTENIBLES, PARTICIPATIVOS y en defensa de LO COMÚN y de la SOBERANIA ALIMENTARIA.

Dirigido a/ Nori dago zuendua:
· A los municipios que deseen promover procesos participativos principalmente relacionados con la
  soberania alimentaria.
· A cualquier persona o asociación interesada en la defensa de los pueblos y del territorio.
· A técnicos de Desarrollo Rural, Administraciones y Responsables Políticos.


¡¡¡ACCIÓNATE!!!     MARTXAN JARRI!!!

2015/03/22

Ekozinemaldia 2015 (Iruñeko egitaraua / programación de Pamplona) MARTXOAK 25 + 27 de MARZO


MARTXOAK 25 de MARZO     19:45     AUZOLAN

Energia, ekofeminismo eta TTIP-ri buruzko film laburrak

Cortos sobre la energía, ecofemnismo y TTIP

1) “FRACTURA, LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS” (28:57)
(Edu Glez – producido a través de premio a Ekologistak Martxan)

2) “Argentina libre de fracking” (3;54) Observatorio Petrolero Sur

3) “Mi Agua estará en llamas esta noche” (2;32)

4) “Petrolioaren lioa  (2;59) (Jon Martin)
   
5) “¡Dame más gas!”  (4;04)

6) “LEGO- Everything is NOT awesome” (1;45) Greenpeace

7) “Mujeres en Defensa de la Pachamama” (20:52)

8) “Chiacté Vive” (Curruscu – 2:46')  Mugarik Gabe

9) “El TTIP” (Subtitles) (2:06) http://noalttip.blogspot.com.es/
(Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones)

10) HAY ALTERNATIVAS AL SISTEMA CAPITALISTA (Economía solidaria-Energía):
Pequeña exposición de en qué consiste Som Energía-Energía Gara. 
Y preguntas-debate sobre la jornada y temas tratados.


MARTXOAK 27 de MARZO     19:45     AUZOLAN

Transición, Decrecimiento

1) “Decrecimiento en un minuto  (2;22) Curruscu 
Jornadas Decrecimiento y Buen Vivir – Ekologistak Martxan barne.

2) “Voces en transición” Documentary, 66 min. (52 min.) / France, Germany 2012 / Theatrical release in Germany: May 3rd, 2013

3) HAY ALTERNATIVAS AL SISTEMA CAPITALISTA: (ECONOMIA SOLIDARIA-ALIMENTACIÓN)

Pequeña presentación en que consiste Jateko,  grupo autogestionado de consumo de Pamplona impulsado por Ekologistak Martxan-Nafarroa. Y preguntas-debate sobre la jornada y temas tratados.

Ekozinemaldia 2015 (programa general)

Ekologistak Martxan organiza la novena edición del Ekozinemaldia del 23 al 27 de marzo. Se proyectarán películas en: Azpeitia, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Donostia, Gernika-Lumo, Getxo, Irun, Iruñea, Lasarte-Oria, Leioa, Lizarra, Oiartzun, Ordizia, Orereta, Tolosa eta Trapagaran.

El tema escogido para este año está muy relacionado con la extracción de petróleo, el fracking. Este año, además de organizarse en 17 ciudades/o pueblos se proyectarán películas en 5 facultades de la UPV-EHU.

Películas seleccionadas:

Ekozinemaldia 2015 (egitarau orokorra)


Ekologistak Martxanek antolatutako Ekozinemaldia  martxoaren 23tik 27ra bitartean eginen da ondoko herri hauetan: Azpeitia, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Donostia, Gernika-Lumo, Getxo, Irun, Iruñea, Lasarte-Oria, Leioa, Lizarra, Oiartzun, Ordizia, Orereta, Tolosa eta Trapagaran.

Aurtengo edizioaren gaia, zor ekologikoa ez ezik, frackinga eta petrolioa ere izango dira.
Aurten, 17 herrietan antolatzeaz gain, unibertsitateko (UPV-EHU) 5 fakultate desberdinetan antolatuko da.

Aukeratutako filmak:


2015/02/12

Presentación del libro "Cuando los cultivos alimentan coches..." (Pamplona, 13 de febrero)

PAMPLONA - IRUÑEA
otsailak 13 de febrero
19:30
librería AUZOLAN liburu denda
(San Gregorio, 3)

Desde el Área de Agroecologia de Ecologistas en Acción nos presentarán el libro de RELATOS e ILUSTRACIONES de diferentes autores "Cuando los cultivos alimentan coches... Relatos sobre los agrocombustibles y el expolio a los pueblos del Sur" (Ed. Libros en Acción, Colección prosépicos).

    "Pensamos que hay muchas maneras de comunicar. A veces un CUENTO o una FÁBULA, una CANCIÓN o un POEMA, pueden transmitirnos lo esencial para entender la curiosidad hacia problemas que nos afectan a todos y todas, y q tienen mucho, o todo, q ver con cómo funciona el mundo, con la justicia y con la dignidad.

    Por eso existe este libro, para contar de otra manera qué son los agrocombustibles y qué suponen para el planeta y para las personas que lo habitan".

    LIBROS EN ACCIÓN nace como el proyecto editorial de Ecologistas en Acción. Se plantea como un lugar de encuentro y debate, de propuesta de alternativas de los conflictos que se han ido instalando entre la naturaleza y la sociedad actual. Para Ecologistas en Acción, sigue siendo necesario el valor de la palabra impresa, de la capacidad de transmitir ideas que ayuden a transformar nuestra forma de vivir en el planeta. Y los libros sonla forma más hermosa para imaginar el nuevo mundo que queremos crear.

    COLECCIÓN PROSÉPICA entrelaza la prosa épica y la poesía luchadora, entendiendo que ambas son herramientas necesarias del ecologismo social. 

    Utilizando un lenguaje poco habitual para los movientos sociales, modelando la palabra para que lo bello sea también combativo, la prosa y la poesía resistentes se convierten en algo necesario en el momento actual. Ayudan a visibilizar, casi sin que nos demos cuenta, aquello que queda oculto detrás del pensamiento único.