2016/03/07

IRUÑEA/ PAMPLONA: ADI!!! MARTXOAK 15 EMANALDI EGOITZA ETA ORDU ALDAKETA / OJO!!! EL 15 DE MARZO CAMBIO DE SEDE Y HORA

 
Martxoak 15, asteartea, 19:00 CIVIVOX CONDESTABLE (Kale Nagusia 2, Iruña)
15 de marzo, martes, 19:00 CIVIVOX CONDESTABLE (Calle Mayor 2, Pamplona)
 
"Piztu Aldaketa!!!" Trantsizio energetikoak" 
"¡Enciende el cambio! Transiciones Energeticas"

(Ander Salsamendi -Irudikate/Ekologistak Martxan) 39:42

   Egungo energia ereduda ekologikoki jasangaitza eta sozialki bidegabea da (klima aldaketa, erauzketen kalteak, energia pobrezia, korporazioen boterea, mundu-mailako desorekak, etab.). Baina badira munduan zehar honen aurka borrokatzen eta aternatibak martxan jartzen ari diren pertsonak eta taldeak. Dokumental hontetan, EuskalHerritik abiatuta, Ipar eta Hegoaldeko zenbait esperientzietara hurbilduko gara, haien bizitza proiektuak, erresistentziak eta proposamen politiko eta kooperatiboak ulertzeko asmoz. Bidai honek beharrezkoa zaigun energia eraldaketaren gakora doazen ikasketak eta erronkak erakusten dizkigu.

     El modelo energético actual es ambiamente insostenible y socialmente injusto (cambio, impactos del extravismo, pobreza energética, poder corporativo, inequidad global, etc.). Pero hay colectividades y personas en todo el mundo luchando y poniendo en marcha alternativas. En este documental nos aproximamos, desde Euskal Herria, a algunas de estas experiencias del Norte y del Sur para enterder sus proyectos de vida, sus propuestas políticas y cooperativas, sus resistencias y sus alternativas. Este viaje nos muestra aprendizajes y retos clave para seguir avanzando en la necesaria transformación energética.

 
 
Martxoak 16, asteazkena, 19:30 EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑEA (San Agustin kalea 24 behea)
16 de marzo, miércoles, 19:30 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PAMPLONA (C/ San Agutín 24, bajo)
 
CRUDO PARAISO
(Blanca Ordoñez de Tena, Colectivo la Semilla) 60:04

     2012an, berriz abiatu zen Repsol petrolio-konpainiari hidrokarburoak Kanariar Irteletatik gertuko uretan bilatzea baimentzen dion prozesua. Biztanleriak eta Kananarietako Gobernuak "EZ" esan zieten prospekzioei. Halaere, arazo horren funtsa energien eztabaida da. Hainbesteko energia behar duen munduan, ezin iraunezko kontsumo-ereduari eusteko, zera galdetzen diogu gure buruari: zenbat denbora gehiago hidrokarburoetan oinarritutako eredu suntsitzaile horri, ezinbestean desagertuko denari, eustearren milioiak eta milioiak xahutzeari uzteko?
    En 2012 se reactiva el proceso que autoriza a la petrolera Repsol a buscar hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Canarias. La ciudadanía y el Gobierno de Canarias dijeron "NO" a las prospecciones. Pero en el centro de este problema se sitúa el debate de las energías. En un mundo necesitado de tantísima energía para sostener un modelo de consumo insostenible, nos preguntamos cua´nto más tardarán los gobiernos en dar una Vuelta y descentralizado en lugar de seguir gastando millones y millones en sostener un modelo destructor, basado en los hidrocarburos y abocado a la desaparición.


Martxoak 17, osteguna, 19:30 EKOLOGISTAK MARTXAN IRUÑEA (San Agustin kalea 24, behea)
17 de Marzo 17, jueves, 19:30 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PAMPLONA (C/ San Agustín 24, bajo)

"COWSPIRACY"
(Kip Andersen, Keegan Kuhn) 60:25
www.cowspiracy.com/ cowspiracydatos,worpress.com

    Egungo industriarik suntsitzaileena planetan, abeltzaintza industriala, garraioaren sektore osoak baino berotegi-efektuko gas gehiago eragiten baititu. Azienda hazteak bertotegi-efektuko gas gehiago eragiten ditu auto, kamioi, tren, ontzi eta hegazkin guztiek batera baino. Horiek %13 eragiten dute; abeltzaintzak aldiz, %51. Horren arrazoia da behiek metano-kopuru oso handia sortzen dutela beren digestio prozesuan. Metanoa 25 eta 100 aldiz suntsitzaileagoa da karbono dioxido bideratua baino.

     La industria más destructora en el planeta hoy en día, es la ganadería industrial, porque produce más gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte junto. Criar ganado produce más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, barcos y aviones juntos. Suponen 13% comparado con el 51% del gananado. Esto se debe a que las vacas producen una gran cantidad de metano en su proceso de digestión. El metano es de 25 a 100 veces más destructivo que el dióxido de carbono vehicular.

GONBIDATUAK ZAUDETE!!!  / ¡¡¡ESTAÍS INVITADXS!!!
MARTXAN JARRI! / ACCIONATÉ!

X. EKOZINEMALDIA 2016

 
INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN: