2019/06/25

2019ko EKOESKOLA

2019ko Ekoeskola.
Irailaren 25etik Azaroaren 6ra
(asteazkenero, 18,30etik 21,00era)

XX. mendea atzean utzi dugu, eta gure mundu hau oso bestelakoa da XXI. mendean: planetaren muga naturalak gero eta agerikoagoak izanen dira.
Alde batetik, muga energetikoak begibistakoak dira, orain arte ugari eta merke ziren petrolioa eta erregai fosilak goia jotzear daudelako. Bestetik, muga materialak (mineral estrategikoen eskasia) eta muga ekosistemikoak (ekosistemen narriadura) ditugu.
Aro berri batean sartzen ari gara. Planeta larriki hertsitua dago: lur agortuak gero eta baliabide gutxiago ematen du eta atmosfera beteak gero eta hondakin gutxiago xurgatzen du. Gure etxe komuna ahultzen eta hondatzen ari da. Horren froga ditugu klimaren aldaketa edo biodibertsitatearen galera azkarra.
Planetaren mugekin talka egiten ari gara bete-betean. Ez dago etengabe hazterik planeta mugatu batean. Aitzitik, bada garaia errealitateaz jabetu eta gure bizi-ereduak jasangarritasun ekologiko eta sozialaren ildoan jartzeko.

Ekologia Sozialeko Ikastaroa

Saioak:
Jasangarritasun ezaren zantzuak. 2019/09/25
Krisi klimatikoa. 2019/09/25
Baliabideak: energia eta materialak. 2019/10/09
Ezagutza eredu berri baterantz. 2019/10/16
Ekonomia jasangarria. 2019/10/23
Pertsonen beharrak. Hazkundearen gatazka. 2019/10/30
Ekofeminismoa, bizitza erdigunean. 2019/11/06

Ikastaroa Iruñean eginen da. Tokiaren berri aurrerago emanen dugu eta doakoa izanen da.
Ikastaroan izena emateko interesatuek ondoko helbidean egin behar dute (izena, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa): irunea@ekologistakmartxan.org, irailaren 18 baino lehen.
Ikastaroan, gehienez 30 ikasle eta gutxienez 10 ikasle izanen dira.
Saioetan gai ezberdinak aurkezteko hitzaldiak, eztabaidak eta talde-lanak izanen dira, betiere parte hartzaile guztien artean eraikuntza kolektiboa sustatuz. Halaber, irakurketarako zein eztabaidarako dokumentu klabeak banatuko dira eta bideo emanaldiak izanen dira.
Saioak gaztelaniaz izanen dira.


Ekoeskola 2019.
25-Septiembre a 6-Noviembre
(todos los miércoles de 18.30 a 21.00)

En este siglo XXI nos encontramos en un mundo muy diferente al del siglo XX. Un mundo en el que los límites naturales del planeta van a ser cada vez más evidentes.

Por un lado nos encontramos ante unos enormes límites energéticos ya que la época del petróleo y de los combustibles fósiles (hasta ahora abundantes y baratos) toca a su fin. Pero también ante límites materiales (creciente escasez de minerales estratégicos) y ante límites ecosistémicos (degradación en el funcionamiento básico de muchos ecosistemas).

Entramos en una era en la que el planeta va a estar cada vez más constreñido entre un suelo agotado –del que cada vez vamos a poder extraer menos recursos– y un techo saturado –el cual cada vez va a poder asimilar menos residuos. Un mundo con una casa común más frágil y deteriorada; como lo manifiesta la creciente alteración del clima global o la pérdida acelerada de la biodiversidad.

Estamos chocando de lleno contra los límites del planeta. Es imposible ignorar la obviedad de que no puede existir un crecimiento ilimitado en un planeta finito. Por el contrario, debiéramos empezar a asumir la realidad en la que nos encontramos y orientar nuestros modelos de vida hacia la sostenibilidad ecológica y social.  

Curso de Ecología Social

Módulos:
Señales de insostenibilidad. 25/09/2019
Crisis climática. 2/10/2019
Recursos: energía y materiales. 9/10/2019
Hacia otro modelo de conocimiento. 16/10/2019
Economía sostenible. 23/10/2019
Necesidades humanas. El conflicto del crecimiento. 30/10/2019
Ecofeminismo, la vida en el centro. 6/11/2019

El curso tendrá lugar en Pamplona, en un lugar que se comunicará en su momento, y será gratuito.
Para inscribirte en él envía tus datos (Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) a irunea@ekologistakmartxan.org antes del 18 de septiembre.
El curso tendrá un máximo de 30 y un mínimo de 10 alumnos.
Se desarrollará a través de exposiciones, debates y trabajo en grupos para de este modo fomentar las construcciones colectivas por parte de los/las participantes.
También se ofrecerán documentos clave para su lectura y comentario así como el visionado de vídeos.
Las sesiones se desarrollarán en castellano.
2019/06/11