2012/03/14

GTL-ri buruzko hitzaldiak / Charlas sobre la LAT

Sustrai Erakuntza Fundazioa, Irurtzungo Udalaren laguntzaz, gure bailaran proiektaturik dauden azpiegitura batzuei buruzko kanpaina informatiboa garatzen ari da aurtengo 2012an. Horien artean, "Red Eléctrica Española (REE)" delakoak eskainitakoa dago, Lizarraldea eta Itsaso (Gipuzkoa) artean tentsio handiko linea berri bat (400KV takoa) instalatzearena alegia.

Ibilbidean dauden 69 aukeretatik gehienek Irurtzun-ek Arakilekin (Errotzetik edo Txurregi eta Gaztelu artetik) eta Izarekin (Gulina, Aginaga...) dituen mugak zeharkatzen dituzte (ibilbidearen mapak).

Aurreikusitako alternatiba guztiek ez dute Sakana zeharkatzen, beraz, proiektu honen argumentua, energia elektrikoaren hornidurarekin egon daitekeen arazoren bat konpontzeko ez dela antzeman daiteke.

Ezaugarri hauetako tentsio handiko linea batek, osasunaren gain eragin adierazgarriak ditu (soinua, larre elektriko eta magnetikoak...), eta inguru naturala eta ekonomian afekzioa errekurtso endogenoetan oinarrituta dago (abeltzaintza ekologikoa, turismoa...). Kalteei buruz gehiago irakurri hau.

Beharbada garrantzitsuena justifikazio sozial eta publiko erreal baten absentzia da. Aurkezten zaigun proiektua, energia enpresa handien negozio pribatuen parte dela ulertzen dugu.

Egoera honen aurrean, eta 2011eko irailaren 9an Irurtzungo Udalak hartutako hitzarmenarekin batera, garrantzitsua iruditzen zaigu kaltetutako herritarrak, gurea bezalakoak, proiektuaren inguruan, bere eraginak babesteko ditugun eskubide eta baliabideez informatzea.

Hurrengo hitzaldiak:
- Martxoak 15, osteguna: Irurtzungo udaletxean, 19:30etan.
- Martxoak 16, ostirala: Altsasuko Iortia Kultur Gunean, 19:00etan.

Zure zain gaude!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
La Fundación Sustrai Erakuntza, con la colaboración del Ayuntamiento de Irurtzun, está desarrollando durante este año 2012 una campaña informativa sobre algunas infraestructuras proyectadas en nuestro valle. Entre ellas se encuentra la propuesta de Red Eléctrica Española (REE) de instalar de una nueva línea de alta tensión (a 400 KV) entre Tierra Estella e Itsaso (en Gipuzkoa). La mayoría de las 69 alternativas de trazado bordean el término municipal de Irurtzun por Arakil (por Errotz o por el collado entre Txurregi y Gaztelu) e Iza (Gulina, Aginaga…) (mapas del trazado).

El hecho de que no todas las alternativas previstas atraviesen Sakana descarta el argumento de que este proyecto sea para resolver algún problema de suministro eléctrico.


Una línea de alta tensión de estas características tiene efectos relevantes sobre la salud (ruido, campos eléctricos y magnéticos...) y el entorno natural y afecciones a la economía local basada en los recursos endógenos (agricultura ecológica, turismo...). Pincha aquí para leer más sobre los impactos.

Pero lo más importante sea quizás la ausencia de una justificación social y pública real. Entendemos que el proyecto que se nos presenta es parte del negocio privado de las grandes empresas energéticas.

Ante esta situación, y en línea al acuerdo tomado por el Ayuntamiento de Irurtzun el 9 de septiembre de 2011, creemos importante que la población afectada, como puede ser la nuestra, se informe acerca del proyecto, sus consecuencias y de los derechos y posibilidades que tenemos para defendernos.

Hurrengo hitzaldiak:

- 15 Marzo, jueves: Ayuntamiento de Irurzun, a las 19:30 h.
- 16 Marzo, viernes: Centro Cultural Iortia de Alsasua, a las 19:00 h.¡Te esperamos!


No hay comentarios:

Publicar un comentario